Czołacz Tomasz

Jestem aktywnym działaczem i społecznikiem w Gminie Wielkie Oczy. Obecnie pracuję jako urzędnik państwowy. Mieszkam w Łukawcu, gdzie pełnię funkcję prezesa OSP ŁUKAWIEC. Prężnie działam na rzecz naszej społeczności, wspierając ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe, koła gospodyń oraz szkołę podstawową w Łukawcu. Moje zaangażowanie obejmuje nie tylko współpracę z radą rodziców, ale i działalność charytatywną. Kandydując do Rady Powiatu Lubaczowskiego, chcę kontynuować moją pracę na rzecz wspierania infrastruktury drogowej, edukacji i rolnictwa, z myślą o lepszym jutrze dla nas wszystkich.