Geneza

Powiatowa Inicjatywa Wyborcza powstała jako lokalna koalicja tworzona przez działaczy i sympatyków Platformy Obywatelskiej, Nowej Lewicy i działaczy organizacji pozarządowych takich, jak Stowarzyszenie Folkowisko, Fundacja Humanitarna Folkowisko, KOD. Od ponad roku spotykaliśmy się w ramach Inicjatywy Lubaczów, budując lokalne porozumienie na rzecz wspólnego startu ówczesnej opozycji demokratycznej KO, Nowa Lewica i PSL w wyborach do parlamentu. Na terenie Lubaczowa i powiatu nie było wtedy struktur Polski 2050.

Byliśmy zwolennikami startu w wyborach parlamentarnych całej opozycji ze wspólnej listy. Stało się inaczej i angażowaliśmy się w kampanię parlamentarną osobno, ale na Marsz Miliona Serc 1 października 2023 r z Lubaczowa pojechało kilkudziesięciu reprezentantów PO, Lewicy i organizacji pozarządowych.

Po ogłoszeniu terminu wyborów samorządowych liczyliśmy na reaktywowanie Koalicji 15 Października na szczeblu lokalnym, ale nasi partnerzy z Trzeciej Drogi wybrali osobny start do samorządu. Pozostali sygnatariusze Inicjatywy Lubaczów podjęli decyzję o powołaniu Powiatowej Inicjatywy Wyborczej, która miała się skupić na wystawieniu listy kandydatów do rady powiatu. Podczas formowania list dołączyli do nas także kandydaci do rad miasta Lubaczowa, gminy Lubaczów, Narol i Horyniec. Połączyła nas wspólna troska o bezpieczny, harmonijny i wypełniony sensowną pracą rozwój powiatu lubaczowskiego i wszystkich jego zakątków.

Łączy nas – mimo różnic wieku, doświadczenia i poglądów na różne sprawy – przekonanie, że podziały i różnice partyjne muszą ustąpić wobec konkretnych, realnych problemów lokalnych społeczności, jakie przynosi codziennie pograniczna rzeczywistość. Nasze priorytety to BEZPIECZEŃSTWO, PRACA, ROZWÓJ.

Postawiliśmy na ludzi, którzy już mają doświadczenie pracy w samorządzie, ale także takich, którzy dopiero teraz chcą realizować swoje pasje w działalności publicznej w lokalnych strukturach samorządowych. Do boju o mandaty radnych powiatowych i gminnych KWW PIW wystawia nie partyjne kadry, ale głównie ludzi, którzy nie noszą ze sobą legitymacji PO czy NL. Na naszych listach w rubryce przynależność partyjna kandydaci wpisywali najczęściej „nie należy do partii politycznej”. Są wśród naszych kandydatek i kandydatów osoby, które organizowały protesty pod lubaczowskim sądem w ramach akcji „Wolne sądy”, wspierały protest kobiet po haniebnym wyroku Trybunału Juli Przyłębskiej w 2020 r., które sprzeciwiły się żenującej uchwale Rady Powiatu w Lubaczowie o uznaniu powiatu za „strefę wolną od LGBT”, które po agresji Rosji na Ukrainę uruchomiły akcję pomocy uchodźcom i kontynuują ją do dziś w ramach programów Fundacji Humanitarnej Folkowisko.

Nasi kandydaci będą głosem swoich wyborców w samorządzie. Nie będą milczącymi potakiewiczami lokalnej władzy, radnymi „dietetycznymi”, których aktywność sprowadza się do udziału w posiedzeniach.

Postaw na kandydatów z logo KWW Powiatowa Inicjatywa Wyborcza!