Duda Dariusz

Od wielu lat związany jestem z powiatem lubaczowskim, zarówno zawodowo, jak i rodzinnie. Moje zaangażowanie w życie gospodarcze, wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz promowanie lokalnych inicjatyw, to dowód na głębokie zrozumienie potrzeb naszej społeczności. Moje doświadczenie pozwala mi realistycznie spojrzeć na wyzwania, przed którymi stoi nasz powiat. Chcę aktywnie działać na rzecz poprawy jakości życia w naszym regionie, koncentrując się na kluczowych obszarach, jakimi są edukacja, stworzenie nowych miejsc pracy oraz podnoszenie ogólnej jakości życia.