Głaz Paweł

Pasjonat motocykli i podróży, społecznik, doświadczony samorządowiec, radny powiatowy V i VI kadencji. Służyłem Wam jako wicestarosta, wprowadzając zmiany, które realnie poprawiły jakość życia w naszym powiecie. Moje działania skupiły się na modernizacji infrastruktury i wsparciu społeczności, zarówno przez inicjatywy lokalne, jak i promocję naszego regionu jako atrakcyjnego miejsca dla turystów i mieszkańców.

Dziś, kandydując do Rady Powiatu, chcę wykorzystać swoje doświadczenie, by jeszcze skuteczniej pracować na rzecz nas wszystkich. Głosując na mnie, wybierasz osobę, która żyje tym, co robi i kocha to miejsce tak samo jak Ty.

Dobre drogi i transport to podstawa, żeby nasz region się rozwijał, zarówno pod kątem gospodarki, jak i turystyki. Gdy infrastruktury brakuje, nasza okolica może zostać zepchnięta na boczny tor, co odczują wszyscy mieszkańcy. W naszym powiecie, szczególnie jeśli chodzi o drogi wojewódzkie, jest to bardzo ważny temat.

Łatwy dostęp do transportu jest niezbędny dla nas wszystkich i dla rozwoju naszej gospodarki. Dobre połączenia komunikacyjne zachęcają inwestorów, pomagają w tworzeniu nowych miejsc pracy i rozwijaniu sklepów czy centrów logistycznych. Kiedy w regionie jest bogata infrastruktura transportowa, wszyscy łatwiej się poruszają, co sprzyja wzrostowi gospodarczemu i społecznemu. Dlatego jako Radny Powiatowy piątej i szóstej kadencji, kładę duży nacisk na poprawę i rozwój infrastruktury drogowej.

Jako Radny Powiatowy V kadencji złożyłem:

Interpelacja w sprawie przystąpienia Powiatu Lubaczowskiego do wspólnych inwestycji z Gminą Miejską Lubaczów:

1. Budowy Krytej Pływalni,

2. Przebudowy ul. Słowackiego w Lubaczowie – inwestycja realizowana na przełomie V i VI kadencji,

3. Przebudowy ul. Przemysłowej w Lubaczowie.

Odpowiedź na interpelację znajdziesz TUTAJ.

Dzięki moim skutecznym działaniom przebudowana została droga powiatowa ul. Słowackiego w Lubaczowie.

Jako Radny Powiatowy VI kadencji:

– wicestarosta X 2018 – VIII 2020.

Od IX 2020 – 2024:

– członek komisji promocji, kultury i turystyki,

– członek komisji gospodarki ładu i bezpieczeństwa publicznego.

Jako wicestarosta i radny wybrany przez mieszkańców miasta Lubaczów po uprzednim przeglądzie inwestycji drogowych w powiecie skompletowałem i przeanalizowałem inwestycje drogowe w drogi powiatowe w mieście Lubaczów na tle innych gmin.

Powiat Lubaczowski – zestawienie robót powierzchniowych w latach 1999-2018 wg gmin:

Linki do zestawienia i wyliczeń PER CAPITA: TUTAJ kolejny dokument TUTAJ

Zestawienie robót nawierzchniowych w latach 1999-2018 wg gmin – wydatki PER CAPITA na 1 mieszkańca znajdziesz TUTAJ

Korzystając z wyliczeń wskazałem ogromną dysproporcję w inwestycjach drogowych na terenie powiatu.
W przeliczeniu na 1 mieszkańca inwestycje drogowe (drogi powiatowe) zostawało daleko w tyle co pokazują poniższe liczby.
Poniższe dane za moją sprawą pozwoliły priorytetowo potraktować inwestycje drogowe (drogi powiatowe) w mieście Lubaczów. Dzięki niemu wyremontowano następujące drogi powiatowe w mieście:
Nowa, Konopnickiej, Mickiewicza, Krasińskiego

INWESTYCJE DROGOWE POWIAT LUBACZOWSKI
w latach 1999 – 2018

Liczba lat bez inwestycji drogowych – drogi powiatowe – powiat lubaczowski

1. Gmina Stary Dzików – 9 z 19 lat

2. Gmina Miejska Lubaczów – 8 z 19 lat

3. Miasto i Gmina Oleszyce – 5 z 19 lat

Gmina Horyniec – 5 z 19 lat

4. Miasto i Gmina Cieszanów – 4 z 19 lat

Gmina Wielkie Oczy – 4 z 19 lat

5. Miasto i Gmina Narol – 1 z 19 lat

Gmina (wiejska) Lubaczów – 1 z 19 lat

Wydatki na 1 mieszkańca (PER CAPITA) – inwestycje drogowe w powiecie lubaczowskim (drogi powiatowe)

1. Gmina Wielkie Oczy – 4 476,72 zł/1 mieszkańca

2. Gmina Horyniec – 3 656,67 zł/1 mieszkańca

3. Gmina Stary Dzików – 3 625,56 zł/1 mieszkańca

4. Gmina (wiejska) Lubaczów – 3 103,96 zł/1 mieszkańca

5. Miasto i Gmina Narol – 3 058,25 zł/1 mieszkańca

6. Miasto i Gmina Oleszyce – 2 608,57 zł/1 mieszkańca

7. Miasto i Gmina Cieszanów – 2 096,54 zł/1 mieszkańca

8. Gmina Miejska Lubaczów – 442,89 zł/1 mieszkańca

Po przebudowie drogi powiatowej ul. Szopena interpelowałem ws. przebudowy ul. Kolejowej i Przemysłowej w Lubaczowie, które częściowo będą realizowane w najbliższym czasie.

Swoimi wnioskami i interpelacjami wzmacniałem głos mieszkańców miasta Lubaczowa i mieszkańców Gminy Lubaczów, którzy podpisali się pod petycjami ws. przebudowy ul. Przemysłowej w Lubaczowie.

WNIOSKI

O złożenie wniosku o dofinansowanie z Polskiego Ładu droga powiatowa nr 1688 Lubaczów-Basznia – dla zachowania ciągłości/przejezdności drogi jako jednej z głównych dróg dojazdowych do szpitala – 27.07.2023

Dokument znajdziesz TUTAJ

Odpowiedź TUTAJ

INTERPELACJE

Dotyczy przebudowy drogi nr 1688R Lubaczów-Basznia na odcinku 0+739,40 do 2+022 poparta petycjami mieszkańców – cd. wniosku z dnia 27.07.2023

Dokument znajdziesz TUTAJ

Odpowiedź TUTAJ

Cd. przebudowy drogi powiatowej nr 1688R a odcinku 0+739,40 do 2+022 poparta petycjami mieszkańców, dokument znajdziesz TUTAJ

Odpowiedź TUTAJ

Cd. przebudowy drogi powiatowej nr 1688R – kto udzielił odpowiedzi/prowadzi sprawę w wydziale OR znajduje się TUTAJ

Odpowiedź TUTAJ

Jestem inicjatorem i koordynatorem projektu tworzenia obrazkowej mapy turystycznej powiatu lubaczowskiego. Wersja papierowa mapy została udostępniona w 2020 roku. Jest ona wyeksponowana w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, na tablicy przed budynkiem Starostwa oraz w Radrużu przy kompleksie cerkiewnym, który znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz Liście Pomników Historii. Niestety, dalsze prace nad rozwojem mapy i jej promocją zostały wstrzymane.

Nie zrażając się tym, postanowiłem podjąć kolejny krok w promocji turystycznej naszego powiatu, którym było stworzenie mapy w wersji interaktywnej. Z pomocą nadeszło Muzeum Kresów w Lubaczowie, dzięki czemu udało się zrealizować projekt „Drewniane cerkwie – ukryte skarby wspólnej turystyki regionu Karpat” w 2021 roku, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina na lata 2014–2020. Mapę w wersji interaktywnej można znaleźć online, pod adresem: https://odkryj.powiatlubaczowski.pl/. Serdecznie zachęcam każdego do korzystania z niej i wspólnego odkrywania uroków powiatu lubaczowskiego.