Joniec Mirosław

Moje życie zawodowe to czas poświęcony służbie dla innych, zarówno w akcjach ratowniczych, jak i w opiece zdrowotnej. Mam bogate doświadczenie zdobyte podczas 29 lat pracy na stanowisku dowódcy zmiany w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP oraz 9 letnią praktykę jako koordynator usług medycznych. Jestem bezpartyjny, otwarty na dialog i zaangażowany w różnorodne projekty społeczne. Pragnę kontynuować pracę na rzecz społeczności lokalnej, tym razem z ławy Rady Powiatu Lubaczowskiego. Prywatnie spełniam się w szczęśliwym małżeństwie, które wychowało dwójkę dzieci.