Knap Anna

Lubaczowianka, technik analityki medycznej w SP ZOZ Lubaczów w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym, mama studentki UR.
Prowadzę społecznie wspólnotę mieszkaniową, organizowałam protesty przeciw łamaniu Konstytucji pod Sądem w Lubaczowie, koordynowałam Strajk Kobiet, przyjazd Tour de KonstytucjaPL, otwarte spotkania z R. Hojdą, sędzią P. Juszczyszynem, prokuratorem B. Olewińskim, prof. A. Rzeplińskim i powtórnie on-line z nim i prof. M. Matczakiem na lubaczowskim Rynku.


Plany: konsultacje społeczne przed ważnymi decyzjami, opracowanie strategii rozwiązywania problemów mieszkańców z udziałem ekspertów w oparciu o fakty; przestrzeganie prawa – edukacja prawna, obywatelska i antydyskryminacyjna; plan ratunkowy dla szpitala, usprawnienia pracy publicznej służby zdrowia, pozyskiwanie środków na badania profilaktyczne, pomoc psychologiczną i psychiatryczną; współpraca z NGO w sprawach edukacji szkolnej, klimatu, dobrostanu zwierząt domowych.
Można i trzeba robić ważne rzeczy w każdym, nawet w niezbyt przyjaznym ludziom czasie.