Komitet

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATOWA INICJATYWA WYBORCZA

w wyborach samorządowych w 2024 r.

Nazwa

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATOWA INICJATYWA WYBORCZA

Skrót nazwy komitetu

KWW POWIATOWA INICJATYWA WYBORCZA

Adres

Piłsudskiego 6, 37-600 Lubaczów

Data przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu

7 lutego 2024

Pełnomocnik wyborczy

Wiesław Antoni Bek

Pełnomocnik finansowy

Marta Anna Mandziak

Obszar rejestracji

Województwo podkarpackie

Zarejestrowany przez

Komisarz Wyborczy w Przemyślu