Maksymowicz Elżbieta

Pełnię funkcję dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 3 w Lubaczowie. Przez wszystkie lata mojej pracy w edukacji, nieustannie starałam się być wsparciem dla nauczycieli, dzieci oraz ich rodziców. Moja zawodowa droga nauczyła mnie tego, jak ważne jest organizowanie opieki nad najmłodszymi i budowanie silnej społeczności lokalnej. Moim celem jest odbudowanie statusu społecznego nauczycieli i zapewnienie odpowiedniej opieki dla wszystkich dzieci. Chcę także aktywizować inne grupy społeczne, motywując do realizacji własnych pasji. Wierzę, że razem możemy więcej i każdy z nas ma coś wyjątkowego do zaoferowania naszej społeczności.