Mamczur Tomasz

Okręg 3: Miasto Narol: ul. Bohaterów 19 Września 1939 roku, ul. Sportowa, ul. Warszawska, ul. Kościuszki, ul. Jana Wolańczyka, ul. Kazimierzowska, ul. Rynek, ul. Lwowska, ul. Podzamcze, ul. Graniczna

Moja edukacja skupiała się na gospodarce turystycznej, hotelarstwie oraz zarządzaniu i marketingu, co pozwoliło mi na rozwijanie pasji i profesjonalizm w promowaniu naszego miasta jako atrakcyjnego turystycznie miejsca.

Przez ponad 20 lat poświęciłem swoje życie zawodowe na rozwój Zespołu Pałacowo-Parkowego w Narolu, czyniąc go wizytówką naszej gminy. Jako współtwórca, we współpracy z Fundacją Pro Academia Narolense, władzami samorządowymi oraz grupą aktywistów i wolontariuszy, miałem przyjemność uczestniczyć w organizacji takich wydarzeń kulturalnych jak między innymi: Cesarsko-Królewski Jarmark Galicyjski (od 2000 roku), nagranie w narolskim kościele płyty wyróżnionej nagrodą Fryderyk (J.S.Bach, Wariacje Goldbergowskie, 2000 rok), Akademia Narolska (letnie kursy artystyczne w latach 2000-2010), Narolskie Spotkania (seria koncertowa w latach 2003-2017, w tym pierwszy koncert w zniszczonej wówczas cerkwi na Krupcu w 2005 roku), Festiwal Narolarte (w latach 2008-2016) oraz wiele innych.

Jako członek OSP Narol i aktywny mieszkaniec, mam świadomość potrzeb naszej wspólnoty. Moje doświadczenie oraz głęboki związek z Ziemią Narolską pozwalają mi dobrze rozumieć zarówno problemy, jak i potencjał naszej gminy.

Kandydując do Rady Miasta Narol, obiecuję wykorzystać całą moją wiedzę, pasję i energię, aby wspierać rozwój Naszej Małej Ojczyzny. Liczę na Wasze poparcie i głos, aby wspólnie pracować na rzecz lepszego jutra dla nas wszystkich.