Misztal Magdalena

Jako młoda kobieta chcę być głosem młodych w Radzie Powiatu. Priorytetem dla mnie jest rozwój infrastruktury, edukacji, opieki zdrowotnej oraz kultury, aby poprawić jakość życia każdego z nas. Wierzę, że tylko wspólnie możemy zbudować lepszą przyszłość. Zobowiązuję się do utrzymania stałej więzi z mieszkańcami, będąc otwartą na Wasze postulaty i pomysły. Moim celem jest wspieranie projektów, dbających o nasze środowisko naturalne, co jest kluczowe dla zrównoważonego rozwoju. Jako Wasza radna, obiecuję działanie w sposób przejrzysty i odpowiedzialny, regularnie informując o mojej pracy i decyzjach.