Piotrowski Marcin

Jestem 42-letnim działaczem społecznym i samorządowym ze wsi Gorajec. Chcę być Twoim głosem w lokalnym samorządzie. Ponieważ w radzie powiatu podejmowane są najważniejsze decyzje dotyczące szpitala, dróg powiatowych, szkół średnich czy instytucji publicznych.

Jako społecznik i radny powiatowy od kilku lat poświęcam się przemianom społecznym i kulturowym w naszym powiecie. Walczę o prawa obywatelskie, równość i demokrację. Na co dzień angażuję się w działalność kulturalną oraz wspieram organizacje pozarządowe i młodzież. Jestem inicjatorem wielu projektów kulturalnych, w tym znanego w całym kraju Festiwalu Folkowisko, który promuje naszą kulturę i dziedzictwo.

Niezwykle ważna jest dla mnie działalność charytatywna i wsparcie osób potrzebujących, dlatego aktywnie angażuję się w liczne lokalne inicjatywy.

Moje główne cele jako radnego powiatowego obejmują rozwój regionu, ochronę praw obywatelskich oraz promocję turystyki i kultury.

Pragnę wykorzystać moje doświadczenie, wiedzę i energię, aby wspierać rozwój Ziemi Lubaczowskiej i dbać o dobro naszych mieszkańców.

Proszę Cię, Twoją rodzinę, przyjaciół i sąsiadów o wsparcie i głos w wyborach do Rady Powiatu Lubaczowskiego jako reprezentant gmin Cieszanów, Horyniec Zdrój i Narol. Razem możemy osiągnąć wiele dla dobra powiatu.

Powiatowa Inicjatywa Wyborcza – to koalicja dla powiatu lubaczowskiego, którą wspiera środowisko koalicji obywatelskiej, lewicy i liczni społecznicy. Nasz komitet to zróżnicowane grono specjalistów, społeczników i ludzi młodych, którzy są przyszłością naszej małej ojczyzny. Nasza inicjatywa ma na celu rozwój naszego regionu.

Przyłączając się do naszego komitetu, wspierasz idee solidarności, równości i demokracji. Razem możemy wprowadzić pozytywne zmiany: w szpitalu powiatowym, szkołach średnich, drogach powiatowych i instytucjach publicznych, które przyniosą korzyści wszystkim mieszkańcom naszego powiatu.

Dołącz do naszej inicjatywy i razem pracujmy na rzecz lepszej przyszłości. Pamiętaj, Twój głos ma znaczenie! Tak jak 15 października odzyskaliśmy Polskę, tak 7 kwietnia odzyskamy dla obywateli Powiat Lubaczowski.