Ratowski Tomasz

Swoje powołanie znalazłem w edukacji. Od 2015 roku pełnię funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubaczowie, która jest dla mnie nie tylko miejscem pracy, ale również miejscem, gdzie mogę przekazywać swoją pasję do nauki kolejnym pokoleniom.

Jako kandydat do Rady Powiatu Lubaczowskiego, chcę wykorzystać swoje doświadczenie, wiedzę i zaangażowanie, by służyć całej naszej społeczności. Moim celem jest reprezentowanie interesów mieszkańców, a nie partyjnych agend. Głosując na mnie, wybierasz osobę z lokalnymi korzeniami, globalnymi aspiracjami i przede wszystkim – zdecydowaną na realne działania na rzecz nas wszystkich.