Zadworny Waldemar

Mam 49 lat i pochodzę z Dachnowa. Jestem doktorem nauk rolniczych w zakresie ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, uzyskanym w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W latach 2006-2015 byłem pracownikiem naukowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Aktualnie pracuję jako nauczyciel akademicki w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu i pełnię funkcję kierownika Zakładu Zarządzania na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Z moich licznych zajęć korzystało bardzo wielu mieszkańców powiatu lubaczowskiego w charakterze uczestników studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy pisali pod moim kierownictwem prace inżynierskie, dyplomowe i magisterskie, najczęściej o problemach regionalnych, w tym również powiatu lubaczowskiego.

Szanowni Państwo!

We wcześniejszych latach kandydowałem do Sejmu RP oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego. W chwili obecnej zdecydowałem się kandydować do Rady Powiatu Lubaczowskiego z rekomendacji KWW Powiatowa Inicjatywa Wyborcza wybierając hasło kampanii wyborczej „Wspólnie zmieniajmy Powiat Lubaczowski”, które mam do zaoferowania mieszkańcom wsi i miast naszego powiatu. Uważam, że w powiecie są potrzebni kompetentni radni, należący do środowiska naukowego, którzy znają i podzielają ambicje mieszkańców powiatu.

Chcę, żeby Powiat Lubaczowski „stał się magnesem” przyciągających nowych przedsiębiorców, zapewniając najlepszy możliwy klimat do prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorczość to motor rozwoju: tworzy nie tylko nowe miejsca pracy, ale także generuje dochody, dzięki którym poprawia się jakość życia mieszkańców. Każda nowa firma to co najmniej kilka tysięcy złotych rocznie dodatkowego dochodu do budżetu gminy, powiatu.

Zadbam o to, by inwestycje gospodarcze były realizowane dla mieszkańców, a nie wbrew ich woli. Będę wspierał i inicjował te działania, które służą dynamicznemu i wszechstronnemu rozwojowi naszego regionu. Najważniejsze wyzwania jakie stawiam przed sobą to pobudzenie rozwoju lokalnego zarówno w wymiarze społecznym jak i gospodarczym, poprzez:

  • Rozwój specjalnych stref ekonomicznych m.in. w strefie przygranicznej powiatu lubaczowskiego.
  • Wparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw – głównie w początkowej fazie ich działalności poprzez rozwój start-upów.
  • Inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej (w tym drogowej) oraz społecznej.
  • Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i uczącej się młodzieży z rodzin gorzej sytuowanych materialnie.
  • Podjęcie działań dążących do aktywizacji obszarów rolniczych w oparciu o Alternatywne Źródła Energii z wykorzystaniem biomasy dla celów energetycznych.

W życiu prywatnym i zawodowym kieruję się uczciwością i konsekwencją. To właśnie te cechy są podstawą wszystkich moich działań. Uważam, że razem zbudujemy markę powiatu – miejsca, w którym warto mieszkać, kształcić się, pracować, inwestować, prowadzić własną działalność gospodarczą; miejsca, w którym dobrze jest być i do którego dobrze jest wracać. Mogę zadeklarować sumienną pracę na rzecz dobra wspólnego mieszkańców.