Komunikat

przez

w

KWW Powiatowa Inicjatywa Wyborcza powstał jako platforma wsparcia kandydatów do Rady Powiatu w Lubaczowie. W trakcie kompletowania list zgłosiły się do nas też osoby, które zdeklarowały, że chcą ubiegać się o mandaty radnych Rady Miasta Lubaczowa, gmin: Lubaczów, Narol i Horyniec. Nasz komitet nie wystawia w obecnych wyborach żadnego kandydata w wyborach na burmistrza i wójta w gminach z terenu powiatu lubaczowskiego. W imieniu KWW PIW oświadczam, że – jako komitet wyborczy – wspieramy tylko kandydatów zgłoszonych na naszych listach. Nie udzielamy, co chyba oczywiste, poparcia żadnemu z kandydatów innych komitetów wyborczych. Ani żadnemu z kandydatów na wójta i burmistrza. Jeśli takie poparcie wyrażają publicznie kandydaci na radnych z naszej listy wyborczej, to czynią to wyłącznie we własnym imieniu i na własny rachunek.

Pełnomocnik KWW PIW Wiesław Bek


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *